Zawory zwrotno-dławiące

DN Opis Rysunek
12 ZZD
12 ZZD ze sterowaniem (przesuw sekcji)
20 ZZD ze sterowaniem (przesuw sekcji)

Wstecz