Zawory przelewowe

DN Opis Rysunek
10 Zawór przelewowy
12 Zawór przelewowy K7 180 l.
12 Zawór przelewowy K10 400 l.
20 Zawór przelewowy dla spływu

Wstecz