3/2-drożny wkład zaworowy

DN Opis Rysunek Charakterysytka
5 400bar
12 400bar kompletny
12 400bar kompletny z funkcją
zaworu zwrotnego w R
15 400bar
20 400barWstecz