PRZEŁĄCZNIKI OBIEGU

DN Opis Rysunek
10 400bar bez sprężyny
10 stropnica wysuwna
12 ze sprężyną
20 ze sprężyną

Wstecz