DNTA81Iskrobezpieczny zasilacz dNTA81

Zasilacz wyposażony jest w moduł, w którym generowana jest wyjściowa moc 12v DC. Moduł ten jest zintegrowany ze wszystkimi elementami wymaganymi do przekształcenia napięcia podstawowego do iskrobezpiecznego napięcia wyjściowego. Zasilacz posiada obudowę ognioszczelną, poprzez którą ciepło wynikające z zasilania jest rozpraszane termicznie.

dNTA42Iskrobezpieczny zasilacz dNTA42

Zasilacz składa się z dwóch modułów, gdzie każdy z nich generuje moc wyjściową 12v DC. Oba moduły są zintegrowane ze wszystkimi elementami wymaganymi do przekształcenia napięcia podstawowego do iskrobezpiecznego napięcia wyjściowego. Moduły działają całkowicie niezależne od siebie, co pozwala na zwiększenie funkcjonalności urządzenia. Zasilacz posiada obudowę ognioszczelną, poprzez którą ciepło wynikające z zasilania jest rozpraszane termicznie.Wstecz