DANACzujnik ciśnienia typu DANA602x

Iskrobezpieczny czujnik ciśnienia zamienia wartość ciśnienia hydraulicznego na proporcjonalne napięcie elektryczne. Czujnik ciśnienia jest bezobsługowy. Jeśli napięcie wyjściowe różni się znacznie od spodziewanego napięcia zgodnego z danymi technicznymi, czujnik należy wymienić.

iKMACzujnik drogi typu iKMA263

Czujnik służy do mierzenia przesunięcia względnego magnesu względem drążka. Wielkość przesunięcia przetwarzana jest proporcjonalnie na napięcie z zakresu 0,5-4,5V DC. Drążek zamontowany w siłowniku hydraulicznym może być użyty do mierzenia wielkości wysunięcia tłoczyska względem cylindra, np. do mierzenia wysuwu przesuwnika sekcji lub wysuwu stropnicy wysuwnej górniczej obudowy zmechanizowanej.

iNACzujnik indukcyjny zbliżeniowy typu iNA22

Czujnik służy do mierzenia przesunięcia względnego magnesu względem drążka. Wielkość przesunięcia przetwarzana jest proporcjonalnie na napięcie z zakresu 0,5-4,5V DC. Drążek zamontowany w siłowniku hydraulicznym może być użyty do mierzenia wielkości wysunięcia tłoczyska względem cylindra, np. do mierzenia wysuwu przesuwnika sekcji lub wysuwu stropnicy wysuwnej górniczej obudowy zmechanizowanej.

iTNACzujnik poziomu i temperatury typu iTNA

Czujnik poziomu i temperatury iTNA służy do monitorowania poziomu i temperatury płynów nie będących pod ciśnieniem w otwartych lub zamkniętych zbiornikach.Wstecz